New Age Amber Design - Dariusz Zarański

New Age Amber Design - Dariusz Zarański

Ponad 30 letnie doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu unikatowej biżuterii z bursztynu i srebra

Rozpoznawalna wśród tysięcy innych wzorów
Prosta w kształcie

Perfekcyjnie wykonana, z dbałością o detale i niezmiennie - czystość formy

Prezentowana na wielu wystawach w galeriach i muzeach:

Muzeum Bursztynu w Gdańsku
Muzeum Archeologiczne Miasta Gdańsk
Bernsteinmuseum Ribnitz- Damgarten, Niemcy
"Les Artistes De Gdansk" Francja
"Intern. Amber Artwork Prize of countries on the Baltic Sea ' 99", Niemcy
"Silver Fascinations" The Polish Museum of America in Chicago, USA
"Ambra oro del Baltico" Sassari Museo Nazionale, Włochy

More than 30 years of experience in designing and producing unique amber and silver jewelry

Well recognised among thousands of other patterns
Simplicity of shapes

Perfectly manufactured with great care for details and clarity of forms

Presented at various exhibitions in Galleries and Museums:

Amber Museum in Gdansk
Gdansk Archeological Museum, Poland
Bernsteinmuseum Ribnitz- Damgarten, Germany
"Les Artistes De Gdansk" , France
"Intern. Amber Artwork Prize of countries on the Baltic Sea ' 99", Germany
"Silver Fascinations" The Polish Museum of America in Chicago, USA
"Ambra oro del Baltico" Sassari Museo Nazionale, Italy

New Age Amber Design - Dariusz Zarański
New Age Amber Design - Dariusz Zarański
New Age Amber Design - Dariusz Zarański
New Age Amber Design - Dariusz Zarański
New Age Amber Design - Dariusz Zarański
New Age Amber Design - Dariusz Zarański

New Age Amber Design

Dariusz Zarański

Gdynia, Polska

zaranski@newageamber.com

+48 6000 33 263 EN/PL

+48 6000 33 273 PL

New Age Amber Design

Dariusz Zarański

Gdynia, Poland

zaranski@newageamber.com

+48 6000 33 263 EN/PL

+48 6000 33 273 PL